Image

Dzień dobry

Jeśli chcesz dokonać jakiegoś zakupu to zapraszamy na stronę sklep.automatycznie.pl
Sklep przygotowaliśmy tak, by zakupy były proste i przyjemne. 
Masz pytania? Dział handlowy tel 505 705 505

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat,

w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: automatycznie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: F.H.U. "Natur-bios" ul. Gryfa Pomorskiego 25 89-600 Chojnice
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • organy publiczne
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SKLEPU!

 

Potrzebujesz pomocy ?
Zadzwoń tel 505 705 505

 

 

Paczki do max 29 kg i obwodzie Maksymalnych wymiarach 70x40x40 firmą kurierską INPOST w cenie 18 zł brutto. Cena zawiera koszt wysyłki, pobranie gotówki i ubezpieczenie. Płatność  za pobraniem wygodnie przy odbiorze paczki.

Fakturę/paragon umieszczamy pomiędzy folią stretch a kartonem

 

 

Oferta

 1. Prowadzimy sprzedaż hurtową towarów (produktów) podmiotom gospodarczym. Sprzedaży dokonujemy przy pomocy strony www.automatycznie.pl., e-maila, telefonu, lub w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
 2. Transakcje każdorazowo potwierdzane są fakturą VAT lub paragonem umieszczanym najczęściej pod folią stretch
 3. www.automatycznie.pl zachowuje prawo do telefonicznego potwierdzania zamówienia i w razie braku możliwości kontaktu wstrzymania realizacji zamówienia
 4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.automatycznie.pl., w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Ceny produktów umieszczone na stronie www.automatycznie.pl  podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i cła.
 6. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy. Informacje o produktach dostępnych w firmie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Natur-Bios.
 7. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty gotówką w momencie odbioru przesyłki.
 8. Przedstawione ceny produktów dotyczą zamówień hurtowych co oznacza że ogólna kwota zamówienia nie może być niższa niż 250 zł brutto. Natur-Bios zastrzega sobie prawo do nierealizowania przesyłki nie spełniającej tego warunku, lub w wyjątkowych sytuacjach sprzedaży w cenie wyższej czyli detalicznej. 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane są fabrycznie nowe. Warunki ewentualnych zwrotów towarów uzgadniane są indywidualnie.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane w formie roszczeniowej a www.automatycznie.pl spróbuje pomoc w usunięciu szkody.
 3. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy są określone. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 4. Koszty transportu towaru do klienta i zwrotu ponosi kupujący i nie będą one zwracane. 
 5. www.automatycznie.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Firma zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane są wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Złożenie zamówienia na www.automatycznie.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 4. Do umowy sprzedaży produktów  stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Jesteśmy ogólnopolskim sprzedawcą i operatorem automatów sprzedających i zarobkowych (rozrywkowych). Nieprzerwanie od 1996r. zapewniamy najwyższy poziom usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpośrednim importerem. Doświadczenie w handlu automatami sprzedającymi sprawia, że potrafimy dopasować naszą ofertę do rosnących wymagań klientów.


Vending – zysk bez czekania


Dostarczamy naszym partnerom automaty sprzedające, dzięki którym mogą w krótkim czasie znacznie powiększyć zyski z prowadzonych przedsięwzięć. Duże zróżnicowanie oferowanych przez nas urządzeń sprawia, że każdy, kto zdecyduje poprawić swoje wyniki finansowe, może znaleźć w naszej ofercie maszyny vendingowe dopasowane do określonej grupy klientów. Pileczki kauczukwe, bardzo różne zabawki w tym biżuteria, żelki-sticky, zgniotki, kostki, różne straszydła, figurki, tatuaże zmywalne to tylko kilka naszych propozycji.

Zespół wykwalifikowanych pracowników codziennie dba o bieżący serwis i rozwój sieci naszych urządzeń. Zapewniając szybką i rzetelna obsługę klienta.


Dopasowane maszyny vendingowe


Duże urozmaicenie naszej oferty sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć różnorodne urządzenia wypracowujące dodatkowe zyski. W ciągłej sprzedaży mamy automaty sprzedające (na sztuki i w zestawach), zabawki do automatów, piłeczki - w różnych wzorach i rozmiarach. W naszej ofercie znajdują się także maszyny vendingowe dystrybuujące ochraniacze w kapsułach, gumy do zucia, czy zabawki.

Dbamy o atrakcyjność zabawek co roku wprowadzamy  kilka do kilkunastu nowości.

 Zapewniamy przy tym atrakcyjne ceny i szybką realizację zleceń zarówno na miejscu jak i wysyłkowo. Zamówione automaty sprzedające wysyłamy w stanie gotowym do wystawienia i rozpoczęcia sprzedaży. Dzięki temu nasi klienci mogą bez straty nawet dnia rozszerzyć swoją działalność i zyskać nowe możliwości zarabiania. Oferujemy kompletne doradztwo i pomoc.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Nasza propozycja dotyczy dodatkowych zysków jakie możemy wspólnie osiągnąć.

Jeżeli posiadasz lokal handlowy letni lub całoroczny, masz 0,5 lub 1m2 wolnej powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz lokalu nie czekaj dzwoń – tel. 505 705 505 . Proponujemy za wynajęcie powierzchni pod automat podział procentowy uzyskanych zysków lub stała miesięczną opłatę.

Rozliczenia na miejscu w lokalu handlowym bądź przelewem na konto.

Automaty takie mogą zarabiać jeżeli są ustawione w miejscach, gdzie spotkać można dzieci np: markety, sklepy, baseny, sale zabaw, ogródki piwne i gastronomiczne, i na zewnątrz obiektu w sezonie letnim.

Na całym świecie natkniecie się na automaty, te rozrywkowe jak i sprzedające coca-colę, napoje czy zabawki.

Ideą automatów sprzedających jest uzyskanie dochodów i sprzedaż bez potrzeby angażowania pracownika. Chcielibyśmy ustawić taki automat u Państwa i z Państwem dzielić się dochodami ze sprzedaży. Nasze automaty są bezawaryjne, proste, estetyczne, często nie wymagają zasilania elektrycznego. Automat może stać się atrakcją dla dzieci Waszych klientów i dodatkowym źródłem dochodów bez ponoszenia żadnych kosztów i inwestycji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

• automaty sprzedające
• bujaki , cymbergaje, karuzele
• boksery, dartsy
• automaty sprzedające medyczne ochraniacze na obuwie

.............

KONTAKT

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość!

Kontakt z nami

Telefon Biuro

tel. +48 505 705 505

Telefon Serwis

tel. +48 607 693 152

Email

biuro@automatycznie.pl

Adres

F.H.U. "Natur-bios"
ul. Gryfa Pomorskiego 25
89-600 Chojnice

Formularz kontaktowy

Wpisz numer telefonu
Wpisz Twoją wiadomość